Historie Koor - Strijens Christelijk Gemengd Koor

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Historie Koor

Historie

Het “Strijens Christelijk Gemengd Koor”.

Een stukje historie.
In 1910 werd dit koor, dat toen de naam “Harpe Davids” droeg , opgericht.
Met ruim zestig leden van de jongens- en meisjesvereniging werd een enthousiast beging gemaakt.
Reeds na twee jaar wed deelgenomen aan een concours in de ring Rotterdam, waarbij de tweede prijs behaald werd.
Later klom het koor op tot de afdeling ”Uitmuntendheid”.


In de mobilisatie van 1914tot 1918 werden vele leden opgeroepen voor militaire dienst, hetgeen tot gevolg had dat het koor, evenals vele andere verenigingen, een kwijnend bestaan leed.
Maar in 1918 was het ledental weer van dien aard dat er een uitvoering kon worden gegeven.
In 1924 werd de naam veranderd in “Exelsior”.
Het koor stond van meet af aan  onder leiding van dirigent de heer T. van Gelderen, die in die tijd directeur werd genoemd..

Van meet af aan werd een streng regime/statuut opgemaakt, welke werden ondertekent op 23 februari 1910 door het toenmalige bestuur dat bestond uit:

Voorzitter:  C. Stolk
Vice  Voorzitter : A. Verschoor
Secretaris: T. Biesheuvel
Penningmeester: J.M. Quist
Algemeen: W. de HeusIn 1932 ging het koor op concours in Zeist, en bestond toen uit ±  55 leden en stond toen al sinds 1924 onder leiding van dirigent M. Goudswaard.Van het begin af stond het koor onder leiding van de heer T. van Gelderen
Vanaf 1918 werd hij opgevolgd door de heer A. Uitterlinden die vervolgens in 1921 het stokje aan de heer Th. Van Helden overdroeg, en vervolgens vanaf  1924 onder leiding van de heer M.
Goudswaard.

Ter gelegenheid  van het 40-jarig bestaan in 1950 werd er een concert gegeven

In 1960 kwam de leiding in handen van de heer Andries Noordegraaf, die weer werd opgevolgd door
Cor de Haan.
Vanaf 1981dirigeerde de heer  Gé van der Beek het koor, die het stokje, vanaf 24 januari 187 tot heden, overdroeg aan Adri Poortvliet.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Strijens Christelijk Gemengd Koor”, halve eeuw
Vijftig jaar zanghistorie met ups, maar ook downs.
( krant van 19 december 1960).

Strijen-  Meer dan een jaar te laat, maar daarom niet minder gerechtvaardigd, zal het Strijens Christelijk Gemengd Koor (SCGK) het volgend voorjaar- in maart-  feest vieren.  Feest ter ere van het vijftigjarig bestaan in februari dit jaar. Toen was het namelijk  precies een halve eeuw geleden, dat tweeënzestig jongens en meisjes, die waren aangesloten bij de jongelingen- en meisjesvereniging, besloten  hun vocale aspiraties gezamenlijk te gaan uitleven in het gemengde koor dat de naam kreeg “Harpe Davids” en waaruit het huidige koor is voortgekomen.

Vijftig jaar zanghistorie met ups en downs betekent vijftig jaar eraan meewerken Strijens culturele leven in stand te houden. Want SCGK is niet zomaar een gezellig groepje mannen en vrouwen, dat soms wel  eens zingt, maar een serieus oefenende zangvereniging, wier streven altijd is geweest dat gene wat in haar tweede en voorlaatste naam steeds naar buiten is gedragen: Excelsior


Wat is een naam?
Een naam kan ook een te goede klank krijgen, Zelfs wanneer deze naam de vereniging al zesendertig jaar siert.  In 1959 dreigde het koor namelijk een stille dood te moeten sterven.
Het ledental liep achteruit, de repetities werden sporadisch en nieuwe, jonge leden traden niet toe, want Excelsior was te goed, het greep te hoog. Althans, dat was de mening van de Strijense jeugd, sinds Excelsior in 1953 uit het concourswerk was gestapt en zich geheel had geworpen  op de gewijde muziek, als oratoria.  
Het bestuur, dat nagenoeg nog de enige leden vormde, zat evenwel niet stil.  Het werkte hard om de vereniging in stand te houden. En deze poging is niet te vergeefs geweest.
Want toen bij een afscheidsavond van het hoofd van de school, oud-leerlingen hun vocale medewerking daaraan verleenden, werd de basis voor een verjongd koor gelegd.
Uit deze oud-leerlingen is namelijk de huidige vereniging gevormd, die weliswaar de naam Excelsior niet meer draagt, maar die – na ruim een jaar oefenen – deze naam in alle opzichten nog steeds verdient.

Hoogtepunten.
Driemaal is SCGK voor de Hilversumse microfoon opgetreden.
Een ander hoogtepunt is geweest, dat het koor bij een optreden werd begeleid door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Toen SCGK nog in concoursen meezong handhaafde  het zich altijd in de klasse uitnemendheid.
En ook nu, na bijna meer dan zeven jaar “hogere kunst”  te hebben beoefend, weet het koor haar mannetje te staan, al is het alleen maar om de altijd sublieme uitvoering van Händel’s Messiah.
Bij de viering van het halve eeuwfeest zal een jubileumconcert samen met het Ambachts Mannenkoor een hoogtepunt vormen.
Op 7 oktober 1964 nam het koor deel aan een zangconcours, waarbij men de eerste prijs behaalde.
Strijens Christelijk Gemengd Koor – 60-jarig jubileumHet Strijens Christelijk Gemengd Koor verwelkomde - met een feestelijke bloem in het knoopsgat – een groot aantal gasten bij de viering van het zestig-jarig bestaan.
De receptie, die werd gehouden in gebouw Salvatori, werd onder meer bezocht door het Strijens burgemeestersechtpaar Ten Oever.


Voorzitter J. den Hartog tooide, tussen de feestelijke drankjes door, een aantal leden met de zilveren erespeld.

1981.


Er werd een speciaal tintje aan deze uitvoering gegeven met een aantal bijzondere solisten zoals: de alt Renate Heemskerk, de bariton Joop Frickus en de organist Alex den Boer.
Het hele muzikale gebeuren stond onder leiding van Gé van der Beek uit Barendrecht, terwijl het
Rotterdams Koper Ensemble van zich deed spreken.  Voor de muziekliefhebbers was het een avond vol stijl en sfeer.
Het publiek heeft genoten van hetgeen geboden werd.

1985
In 1985 vierde het koor haar 75-jarig bestaan.
Er werd een feestelijke receptie gehouden op 23 november 1985.
In november 1985 werd het Jubileumconcert gegeven waaraan tevens met andere solisten meewerkten het Arpeggio Trio en Renate Heemskerk.

Hieronder een foto van het toenmalige bestuur samen met de jubileumcommissie.Koor neemt afscheid van Gé van der Beek
(uit het Kompas, 28 januari 1087)

De jaarlijkse uitvoering van het Strijens  Christelijk Gemengd Koor op zaterdag 24 januari 1987 was deze keer een hele bijzondere.  Niet alleen  door de schitterende vertolking  van de liederen, maar vooral door het afscheid van dirigent G. van der Beek, die tevens zijn 50-jarig jubileum als dirigent vierde.
“Het  is niet gemakkelijk te stoppen, maar wel  verstandig gezien mijn leeftijd”aldus Van der Beek, doe overigens een zeer vitale indruk maakte.
“Er blijft nu tijd over voor componeren, arrangeren en begeleiden”.   Daarmee gaf hij aan dat hij de muziek dus niet definitief de rug toekeert.
Adri poortvliet volgt G. van der  Beek op als dirigent van het Strijens koor.
“Gé is een  man die vele koren groot gemaakt heeft”zei J. den Hartog, voorzitter van het koor.
Hij overhandigde Van der Beej een oorkonde waarmee deze benoemd werd tot ere-dirigent van het koor.
“Dat hiermee de vriendschap tussen koor en dirigent mag blijven bestaan”, waren de woorden van de voorzitterm die nog eens benadrukt werden door Joop Frickis, de barito en tevens trots van het koor.
Hij overhandigde de dirigent een fraai wandbord.
Jongenssopraan Jeroen de  Vaal, de warme baritonstem van Joop Frickus, panfluitist Fred Mann, organist Everhard Zwart en het pianospel van Adri Poortvliet zetten deze avond extra luister bij.
Met “The Battle Hymn of the Republic” name en koor afscheid van een fantastische dirigent.1990-2010
Het koor heeft vele malen haar medewerking  verleend aan diverse kerkdiensten en zangdienstenm onder andere in de Immanuëlkerk te Maassluis en de koor- en samenzangavonden in de Breepleinkerk te Rotterdam.Ook verleende het koor diverse malen  medewerking aan programma’s van de EO, bijvoorbeeld
“Laat ons de rustdag wijden”
 


Televisieoptredens waren er met het programma “Nederland Zingt”onder andere in  de Laurenskerk te Rotterdan en in de Grote Kerk te Breda.

Vele jaren hebben solisten aan de concerten van ons koor meegewerkt. De meest bekende namen zijn:
Jan Mulder, die met uitzondering van één jaar, van 1988 tot 2006 zijn medewerking verleende aan  de vleugel of aan het orgel.
Loek van der Leeden, vele jaren aanwezig aan de vleugel, en verder Margaret Roest en Judith Sportel, sopranen die diverse malen hun solistische medewerking hebben verleend aan de jaarlijkse concerten.


Groot Jubileumconcert
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Adri Poortvliet werd er een CD opgenomen door de gezamenlijke koren van Adri  in het voorjaar van 1996 in een ijskoude Grote Kerk van  Dordrecht.
Dat werd een CD opname met jas aan, kraag op, sjaal om  en zingen.In die verpakking zongen ruim 300 zangers en zangeressen  van 4 koren en de sopraan-soliste Margaret Roest in de ijskoude Grote Kerk van Dordrecht een jubileum-cd ter ere en onder leiding van dirigent Adri Poortvliet vol, onder de titel: “Ik zal U verhogen”.
Het presentatie-concert vond plaats op zaterdag 11 mei 1996 eveneens in de Grote Kerk van Dordrecht.
Naast de vier koren van Adri, te weten: Chr. Gem. Zangvereniging “Asaf”uit Puttershoek, het Geref. Kerkkoor Ridderkerk, Strijens Chr. Gem. Koor en het Chr. Hoekschewaards Mannenkoor werkten  verder mee:
Margaret Roest- sopraan,  Janine Put – dwarsfluit,  Renate Poortvliet – dwarsfluit,  Loek van der Leeden –vleugel, Jan Mulder –orgel,  Han Kapaan-hobo, Bert Gielbewrt- trompet   en Karel Bogert- trompet.


Op zaterdag 20 november 1999 gaf het koor een schitteren Gospel concert  met medewerking van o.a.   Barbara Tuckerk, sopraan.


En in 2002 een concert een bijzonder concert met het Oostenrijkse echtpaar
Ben en Vera Karlson.

In 2003 moest het koor wegens de zéér grote belangstelling voor hun najaarsconcert  een tweede concert inlassen.


In 2009 gaf het Strijens Chr. Gem. Koor een bijzonder najaarsconcert, een oratorium van Johan Bredewout, wat een prachtig concert werd.


Met dank  aan de samenstellers van het jubileumboekje voor  een weergave van de geschiedenis van het Koor.
“Soli Deo Gloria”.
Strijen  februari 2010. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu